Milutin milankovic kroz vasionu i vekove online dating emplaw online dating

Posted by / 21-Jul-2017 18:25

Evo jo jednog primera: posmatrajmo tek roenu bebu, recimo mog malog Luku od pre tri godine, i uporedimo gravitacioni uticaj Plutona (masa 1,3 x 1022 kilograma, rastojanje 6 milijardi kilometara) sa gravitacionim uticajem njegove omiljene babice Ljilje ,koja ima otprilike 70kg i dri mog Luku na rastojanju od oko pola metra.

Verovali ili ne (ako ne verujte, kalkulator u ruke), gravitacioni uticaj babice Ljilje na malog Luku je 780.000 puta jai od uticaja Plutona.

Osnovne gradivne estice materije, protoni i elektroni, jesu naelektrisane, ali njihova naelektrisanja su suprotnog znaka, tako da se ove estice privlae.

Na jednoj gomili materije obino imamo istu koliinu pozitivnog i negativnog naelektrisanja tako da su sve planete i zvezde u zbiru elektrino neutralne.

Ili je to, zapravo, onaj trenutak koji je administrativni radnik porodilita upisao u "krtenicu" gledajui u sat koji niko nije doterao mesecima?

Umesto da ovako cepidlaimo, hajde da podvrgnemo sudu razuma kljunu aksiomu svih astrolokih kola koja kae da nebesa utiu na ljude.

Astrolozi ne kau kako se to dejstvo fiziki prenosi na ivi svet, niti su sposobni da to dejstvo izmere ili ga kvalitativno opiu, ali su i pored toga u stanju da predvide njegove efekte.

Poloaj nebeskih tela u odreenom trenutku ili periodu ima veliki (esto i odluujui) uticaj na karakter i budunost svakog pojedinca ili drutvene skupine.

Jer, kao to svaka majka zna, poroaj nije neto to traje jednu sekundu.

Da li je to trenutak kada su zapoeli prvi trudovi, ili je to trenutak kada je pukao vodenjak, ili trenutak kada se promolio prvi deli tela, ili moda glava?

Dobro protumaen horoskop moe da objasni dogaaje iz prolosti ili predvidi dogaaje u budunosti, tako bar kau astrolozi.

Da odmah definiem svoj stav - bez uvijanja - astrologija je glupost a astrolozi su ili arlatani ili prevaranti. Verovanje u astrologiju naruava sposobnost jasnog razmiljanja. Za poetak, hajde da ne teramo mak na konac postavljajui pitanje: "ta je, zapravo, trenutak roenja"?

milutin milankovic kroz vasionu i vekove online dating-10milutin milankovic kroz vasionu i vekove online dating-12milutin milankovic kroz vasionu i vekove online dating-49

Pa ipak, u Lukinoj natalnoj karti nijedan astrolog nee nacrtati Ljilju umesto Plutona.

One thought on “milutin milankovic kroz vasionu i vekove online dating”